Lilmod

Information relevant to Israel

המדריך הימני לתקשורת האמריקאית

ימנים יודעים שהאמינות של בועז גולן, למשל, היא לא כמו של עמית סגל או אילה חסון, ושערוצי התקשורת כמובן בקושי אמינים כי הם מדווחים מתוך פוזיציה מלאה. התקשורת האמריקאית הרבה יותר מסובכת, ורוב הימין בארץ לא מכיר אותה. חשוב מאוד לבדוק את המקור לפני שאפשר להתייחס למה שמדווח ברשתות כ”עובדה” כאמת. מכיוון שבישראל אין איזון בתקשורת, הרשתות החברתיות מספקות לימין כח. אבל אם לא נהיה זהירים, נהפוך את הרשתות החברתיות הישראליות לנחלת שקרים בלבד, והימין יאבד מכוחו.

חשוב מאוד לדעת כמה דברים:

 1. המקורות האמריקאים, גם מהשמאל, הרבה יותר אמינים והוגנים מאשר התקשורת הישראלית. העובדות שהם מדווחים די אמינות, אבל יתכן שהם ידווחו באופן סלקטיבי.
 2. חשוב להבדיל בין דווח עיתונאי למדור דעות. הראשון בדרך כלל תמיד יותר אמין מהשני, כמעט בכל מקור שהוא.
 3. כל מקורות המידע האמריקאים פחות אמינים לגבי כתבות חוץ. הכתבות על ישראל למשל כמעט תמיד יהיו מזוהמות בנטייה הפוליטית של המקור. אין מה לעשות, לאמריקאים לא אכפת ממש ממה שקורה מחוץ לאמריקה.

אני מעדכן את הדף הזה עם הזמן.

 • CNN, MSNBC: נטייה שמאלנית בינונית עד חזקה, אבל אמינים בדיווח עובדות. כרגיל מדור הדעות לא אמין. מדור החדשות אמין אך סלקיטבי, יתכן שישמטו עובדות שתומכות בימין או יציגו את העובדות בצורה מעוותת.

 • FOX: נטייה ימנית חזקה מאוד. מדור עתונאי אמין אבל סלקטיבי, מדור דעות מאוד לא אמין.

 • New York Times: העתון הכי נחשב בארה”ב. לצערנו יש לו נטייה שמאלנית שהולכת ונהיית יותר רדיקלית. מבחינת דיווח עובדות, עדיין מאוד אמין אבל גם מאוד סלקטיבי. מדור דעות לא אמין באופן כללי, אבל תלוי בהוגה הדעה

 • Wall Street Journal: העתון הימני הכי משפיע. מדור עתונאי אמין מאוד, מדור דעות לא אמין במיוחד.

 • Washington Post: עתון עם נטיית שמאל-מרכז. מדור עתונאי אמין. מדור דעות לא אמין במיוחד, תלוי מי.

 • NY Post: עתון די “צהוב” עם נטייה ימנית . אמינות בינונית.

 • Washington Examiner: עתון ימני קיצוני. רמת אמינות סבירה במדור העתונאי ויותר נמוכה במדור דעות.

 • Commentary Magazine: מגזין דעות ימני-מרכז יהודי מעולה. רמת אמינות גבוהה

 • Atlantic Magazine: מגזין דעות/חדשות מאוד איכותי עם נטיית שמאל-מרכז באופן כללי, אבל יש להם גם הוגי דעות מהימין. רמת אמינות סבירה (לרוב).

 • National Review: מגזין דעות ימין-מרכז. רמת אמינות בינונית עד גבוהה.

 • Tangle: מגזין חדשות של איש אחד, אבל מאוד מאוזן. מומלץ.

 • Epoch Times: עיתון ימני מאוד קיצוני. רמת אמינות נמוכה.

 • Newsmax, OANN: ימין קיצוני מאוד. רמת אמינות נמוכה.

 • מישהו ביוטוב או איזשהו ישראלי שגר בארה”ב: כמובן, רמת אמינות שתלויה במקור. לא להאמין סתם.