Lilmod

Information relevant to Israel

נושאים נוספים

חינוך

הימין

מחירי נדל”ן

  • עיקר עליית יוקר המחיה נובע ממחירי הנדל”ן. הבעיה העיקרית נובעת מחוסר קרקע לפיתוח, שזה עוד אפקט של החלטת בג”צ כוחנית.
  • סרטון קצר על הנושא
  • סיפוח הבקעה והיישובים לפי תכנית המאה עלול להוריד בהרבה את מחירי הדירות.

תחבורה ציבורית

שחיתות פוליטית

פרשת הצוללות

המסעדה?

עזה