Lilmod

Information relevant to Israel

כלכלת ישראל

כלכלת קורונה

הורדת מיסים

מתווה הגז

  • חשוב מאוד לנצל את הגז שנמצא מה שיותר מהר. מדוע? מפני כמה סיבות. א. גז אמנם יותר נקי מפחם, אך הוא עדיין לא ירוק. זאת אומרת שהעולם משתנה, ויכול להיות שמה שנראה כמשאב אדיר היום לא יהיה כך עוד כמה שנים, כי יפותחו תחליפים זולים אחרים. זה סיכון אמיתי ולכן חייבים למצות את הגז כמה שיותר מהר. ב. הטכנולוגיה שעזרה לנו למצוא את הגז תעזור גם לאחרים. חייבים לנצל את יתרון הזמן ולמנף את היתרון הזה כמה שיותר מהר. אם שוק הגז העולמי יוצף, המחיר ירד ואולי בכלל לא יהיה כדאי להוציא את הגז יותר. זאת אומרת, כשמוצאים כזה משאב, חייבים לנצל אותו מיד.
  • בהתחשב בשיקולים האלה, המדינה מקבלת 60% מהרווחים, ועוד מיסים מהחברות ומהעובדים. תמיד אפשר להתווכח על אחוזים, אבל בסופו של דבר, הזמן פועל לרעתינו וחייבים להשאיר רווחים לחברות שיהיה שווה להם להשקיע, לחדש ציוד, ולחפש מאגרים נוספים. לכן, מתווה הגז הוא שילוב מעולה של פרגמטיות וניצול הזדמנויות.
  • חמישה מליארד ש”ח לממשלה בשנת 2020
  • המדינה תקבל 60% מרווחי הגז
  • הכנסות מהגז לאורך זמן
  • למה הכנסות הגז נמוכות יותר